Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1155 TCT/PCCS ngày 20/04/2004 của Tổng cục thuế về việc kê khai nộp thuế trạm thu mua nông sản

Số hiệu: 1155TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1155 TCT/PCCS
V/v kê khai nộp thuế trạm thu mua nông sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 330/CT ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc kê khai nộp thuế trạm thu mua thủy sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục I Phần C Thông tư số 120/003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc, như Công ty, nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng trực tiếp bán hàng ở một địa phương khác thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nơ đóng trụ sở, cá cơ sở hạch toán phụ thuộc cũng phải đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế địa phương cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.” Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên có các trạm thu mua để mua thủy sản và chuyển về trụ sở kinh doanh chính ở địa phương khác bằng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (không trực tiếp bán hàng) thì các trạm thu mua này phải đăng ký, kê khai thuế nhưng không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương nơi đặt trạm thu mua. Vì vậy, Cục thuế tỉnh Phú Yên không thể vận dụng Điểm 2 Mục I Phần C và Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư kể trên để thu thuế giá trị gia tăng của các trạm thu mua này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1155 TCT/PCCS ngày 20/04/2004 của Tổng cục thuế về việc kê khai nộp thuế trạm thu mua nông sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76