Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1154/GSQL-GQ3 năm 2013 nhập khẩu rượu để sử dụng trong nội bộ Đại sứ quán Ac-hen-ti-na tại Hà Nội do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1154/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 20/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1154/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu rượu để sử dụng trong nội bộ Đại sứ quán Ac-hen-ti-na tại Hà Nội.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao
(Địa chỉ: Số 06 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội)

 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu lô hàng 227,75 lít rượu để sử dụng trong nội bộ Đại sứ quán Ac-hen-ti-na, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 1009/LT-ƯĐMT ngày 08/11/2013 của Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) thông báo ý kiến đồng ý để Đại sứ quán Ac-hen-ti-na tại Hà Nội nhập khẩu 227,75 lít rượu qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để sử dụng trong nội bộ của Đại sứ quán không có đóng dấu của Cục Lễ tân Nhà nước.

Do đó, để đảm bảo cơ sở pháp lý trong quá trình giải quyết thủ tục nhập khẩu của cơ quan Hải quan, đề nghị Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) xác nhận lại ý kiến nêu tại công văn số 1009/LT-ƯĐMT dẫn trên bằng công văn khác có đóng dấu của Quý Cục.

Trân trọng sự hợp tác của Quý Cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh (thay trả lời CV số 4044/HQHCM-GSQL ngày 14/11/2013);
- Lưu: VT, GQ3 (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1154/GSQL-GQ3 năm 2013 nhập khẩu rượu để sử dụng trong nội bộ Đại sứ quán Ac-hen-ti-na tại Hà Nội do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126