Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11534/BTC-QLG điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11534/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Tiến Thoả
Ngày ban hành: 28/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn điều hành kinh doanh xăng dầu

Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Công Thương và dựa vào đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Bộ Tài Chính đã đưa ra nguyên tắc tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu để xử lý giá bán lẻ xăng dầu trong bối cảnh hiện nay.

Đó là nội dung chính trong công văn 11534/BTC-QLG ngày 28/8/2012 của Bộ Tài Chính gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu  và mức trích Quỹ Bình ổn giá vẫn được giữ như hiện hành.Tính giá cơ sở theo giá bình quân 30 ngày của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới đến hết ngày 27/8/2012 tham chiếu công bố của bản tin Platt’s.

Mức lợi nhuận định mức 300 đồng/lít(kg) cũng sẽ tạm thời không được đưa vào trong công thức tính giá cơ sở.Các thông số tính toán khác theo các quy định hiện hành quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và Thông tư số 234/2009/TT-BTC.

Các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối tự quyết định thời điểm điều chỉnh giá bán xăng dầu thích hợp phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11534/BTC-QLG
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);

Căn cứ công văn số 8412/BTC-QLG ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây;

Căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; Để góp phần kiềm chế giá bán không tăng quá cao; trên cơ sở thực hiện việc chia sẻ lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, trước mắt Bộ Tài chính thông báo:

1. Nguyên tắc tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu để xử lý giá bán lẻ xăng dầu trong bối cảnh hiện nay như sau:

- Tiếp tục giữ thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu như hiện hành (thấp hơn Barem thuế quy định); mức trích Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (300 đồng/lít,kg);

- Tính giá cơ sở theo giá bình quân 30 ngày của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới đến hết ngày 27/8/2012 tham chiếu công bố của bản tin Platt’s.

- Tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, kg trong công thức tính giá cơ sở.

- Các thông số tính toán khác theo các quy định hiện hành quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ; Thông tư số 234/2009/TT-BTC .

2. Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau:

- Xăng: 500 đồng/lít (tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít từ 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít);

- Các loại dầu (dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madut): 300 đồng/lít,kg;

Thời điểm thực hiện sử dụng Quỹ Bình ổn giá: doanh nghiệp được áp dụng phù hợp với thời điểm doanh nghiệp điều chỉnh giá xăng dầu trong nước quy định tại mục 4 công văn này.

3. Sau khi thực hiện các nguyên tắc tính toán và mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên, kết quả tính toán mức giá cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở chưa sử dụng Quỹ Bình ổn giá, không tính lợi nhuận định mức

 

Giá cơ sở đã sử dụng Quỹ Bình ổn giá, không tính lợi nhuận định mức

 

 

Chênh lệch giữa giá cơ sở đã sử dụng Quỹ Bình ổn giá, chưa tính lợi nhuận định mức với giá bán hiện hành

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)-(1)

1. Xăng RON 92

23.000

24.152

23.652

+ 652

2. Dầu điêzen 0,05 S

21.550

22.167

21.867

+317

3. Dầu hoả

21.450

22.208

21.908

+458

4. Dầu madút

18.650

19.024

18.724

+74

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở sau khi đã được sử dụng Quỹ Bình ổn giá quy định tại mục 2 và nguyên tắc tính toán quy định tại mục 1 Thông báo này so với giá bán hiện hành, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá đã đăng ký theo nội dung công văn số 10691/BTC-QLG ngày 09/8/2012 về điều hành kinh doanh xăng dầu để quy định giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ; tự chịu trách nhiệm về quyết định giá và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Về thời điểm thực hiện: điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tự quyết định vào thời điểm thích hợp phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP .

5. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích bằng các hình thức thích hợp tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trong bối cảnh giá xăng, dầu thế giới tăng buộc phải điều chỉnh tăng giá xăng, dầu trong nước.

Bộ Tài chính thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo việc quy định giá bán xăng, dầu trong nước của doanh nghiệp; việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá theo các quy định trên về Liên Bộ Tài chính ‑ Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),
- Vụ TTTN, Cục QLTT, Vụ XNK (BCT);
- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST(BTC),
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Tiến Thỏa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11534/BTC-QLG điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.051
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70