Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 11516/BTC-TCHQ xuất khẩu tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ chưa bố trí đầy đủ lực lượng

Số hiệu: 11516/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11516/BTC-TCHQ
V/v xuất khẩu, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ chưa bố trí đầy đủ lực lượng

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Tài chính nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc cho phép hàng hóa xuất khẩu, tái xuất qua cửa khẩu phụ Nà Căng, cửa khẩu phụ Bản Chắt là các cửa khẩu chưa có đủ lực lượng chức năng chuyên ngành quản lý, về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 11 Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định: Hàng hóa tạm nhập, tái xuất được tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định của pháp luật. Việc tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu, địa điểm khác thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1 Thông tư 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương quy định: Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu chưa có đủ các lực lượng chức năng nêu tại khoản 1 Điều này, chỉ cho phép hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới theo quy định hiện hành.

Cửa khẩu phụ Nà Căng và cửa khẩu phụ Bản Chắt hiện nay chưa bố trí đầy đủ lực lượng chức năng như Hải quan, Kiểm dịch...; chưa được UBND tỉnh Lạng Sơn công bố cửa khẩu phụ đủ điều kiện tái xuất hàng hóa theo chỉ đạo tại công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đđảm bảo thực hiện đúng quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng về quản lý hàng hóa xuất khẩu, tái xuất qua các cửa khẩu phụ, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn:

- Căn cứ lưu lượng hàng hóa qua cửa khẩu và nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn, chỉ đạo các ngành chức năng báo cáo ngành dọc cấp trên tổ chức bố trí lực lượng tại hai cửa khẩu phụ Bản Chắt và Nà Căng đảm bảo quản lý theo đúng quy định.

- Quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở như nhà làm việc, địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cu quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại đây.

- Triển khai công bố cửa khẩu phụ đủ điều kiện tái xuất hàng hóa hóa theo chđạo tại công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31/10/2013 của Thtướng Chính phủ trước khi cho phép các doanh nghiệp được tái xuất qua hai cửa khẩu phụ Bản Chắt và Nà Căng.

- Có văn bản đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho Chủ tịch UBND tỉnh chủ động điều hành hoạt động thương mại biên giới qua các cửa khẩu phụ đảm bảo linh hoạt trong các trường hợp phía Trung Quốc có chính sách thắt chặt cửa khẩu xuất nhập, hạn chế thời gian giao hàng, hạn chế hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ.

Bộ Tài chính có ý kiến để y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phi hợp chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (11b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11516/BTC-TCHQ ngày 21/08/2015 về xuất khẩu, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ chưa bố trí đầy đủ lực lượng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!