Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1151/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 01/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/UBND-KT
V/v kê khai điều chỉnh giá cước kinh doanh vận tải bằng ô tô

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải;
-
Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô (tuyến cố định và taxi).
-
Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container.

 

Ngày 18/02/2016, giá xăng Rol 92 giảm còn 13.750 đồng/lít (giảm 16% so với thời điểm cuối năm 2015), dầu Diezen 0,05S giảm còn 9.850 đồng/lít (giảm khoảng 20%).

Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính tại Văn bản số 33/QLG-CNTD ngày 19/02/2016 về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, taxi và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện việc rà soát các chi phí đầu vào, đặc biệt là chênh lệch giá nhiên liệu để thực hiện kê khai giá cước phù hp với xu hướng giảm giá nhiên liệu.

Giao Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế thành phố Hà Nội và các ngành liên quan tiến hành kim tra các yếu tố hình thành giá cước của các doanh nghiệp; đối với những doanh nghiệp vận tải chậm điều chỉnh giá cước hoặc có mức điều chỉnh giá cước chưa phù hp mức giảm của chi phí nhiên liệu, tổng hp danh sách để thanh tra.

Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý đúng quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Sở Giao thông vận tải thanh tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp chây ỳ không kê khai giảm giá cước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Chủ tịch UBND Thành phố;
-
PCT: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng;
-
Ban Tuyên giáo Thành ủy;
-
Công an thành phố Hà Nội;
-
Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội;
-
VPUB: CVP, PCVP Kỳ, Huy; KT, XDGT, TH;
-
Các Báo: Kinh tế Đô thị, Hà Nội mới;
-
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
-
Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1151/UBND-KT ngày 01/03/2016 kê khai điều chỉnh giá cước kinh doanh vận tải bằng ô tô do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.129

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56