Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1146/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1146/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 869/HQĐL-NV ngày 18/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk đề nghị hướng dẫn trường hợp vướng mắc của C/O mẫu E số tham chiếu E154300022590328 ngày 24/3/2015 được phát hành có hóa đơn bên thứ ba, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 23 Phụ lục 2 và khoản 10 Overleaf notes Phụ lục 3 về mẫu C/O của Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010, trường hợp C/O mẫu E được phát hành có hóa đơn bên thứ ba thì tại ô số 13 chọn “third party invoicing”, đồng thời tại ô số 10 ghi số hóa đơn và ô số 7 ghi tên công ty phát hành hóa đơn và tên Nước mà công ty này đặt trụ sở.

Đối với trường hợp cụ thể nêu tại công văn 869/HQĐL-NV trên, thông tin về bên thứ ba là Công ty Dae Young Impex Co., Ltd (trụ sở tại Hàn Quốc) phải được thể hiện tại Ô số 7 của C/O. C/O mẫu E dẫn trên thể hiện thông tin Công ty có trụ sở tại Hongkong là không phù hợp quy định, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk tiến hành thủ tục từ chối đối với C/O này.

Cục Giám sát quản lý thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1146/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146