Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11443/VPCP-QHĐP năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11443/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11443/VPCP-QHĐP
V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7309/BKHĐT-QLQH ngày 07 tháng 9 năm 2017), Bộ Tư pháp (văn bản số 4495/BTP-VĐCXDPL ngày 25 tháng 9 năm 2017) về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các địa phương đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 (đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương và đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ): Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

2. Các địa phương chưa được Thủ tướng cho phép chủ trương điều chỉnh quy hoạch và các địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ trương điều chỉnh quy hoạch thời kỳ đến năm 2020 nhưng chưa được phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và chưa ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch: Dừng triển khai việc lập điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt và chuẩn bị các điều kiện để lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 theo quy định mới của pháp luật về quy hoạch.

3. Các địa phương đang tiến hành lập mới quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030: Cập nhật các quy định của pháp luật về quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định mới của pháp luật về quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, NC, KGVX, PL;
- Lưu: VT, QHĐP (3), Thg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11443/VPCP-QHĐP năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


117
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234