Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 114/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về ưu đãi thuế

Số hiệu: 114/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Kon Tum 

 

Trả lời công văn số 1386/CT-QLDN ngày 28/10/2005 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về ưu đãi thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại tiết a.3, điểm 3 Mục III Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12/8/2002 hướng dẫn: “Đối với thương nhân trực tiếp hoạt động kinh doanh ở khu vực I và khu vực II thuộc địa bàn miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc chưa được miễn, giảm thuế thì được miễn thuế TNDN trong 2 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 4 năm tiếp theo, nếu sử dụng số lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên thì được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm 2 năm nữa”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp đã được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 6 năm theo thông tư số 07/2002/TTLT/BTM-BNDTMN-BTC-BKHĐT nếu sử dụng số lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên kể từ năm đầu tiên được ưu đãi thì doanh nghiệp mới được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm 2 năm nữa. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế mới tuyển thêm lao động và đạt mức sử dụng lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên thì không đủ điều kiện để được hưởng theo tiết a.3 điểm 3 Mục III Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT/BTM-UBNDTMN-BTC-BKHĐT nêu trên.

2. Tại điểm 3a.3 Mục III Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12/8/2002 hướng dẫn: “để được miễn, giảm thuế theo các tiết a, b, c điểm 3.1 mục 3 Phần III của Thông tư liên tịch này, thương nhân phải hạch toán riêng phần doanh thu và thu nhập chịu thuế của hoạt động thương mại phát sinh trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc làm cơ sở để cơ quan chế xác định và thực hiện việc miễn, giảm thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, chỉ có những thu nhập phát sinh trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bằng dân tộc mới được miễn giảm thuế theo thông tư số 07/2002/TTLT/BTM-UBNĐTMN-BTC-BKHĐT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 114/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về ưu đãi thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.562
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228