Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 114/BVHTTDL-KHTC về nhập khẩu thiết bị trò chơi điện tử có thưởng của dự án Khu du lịch phức hợp Hồ Tràm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 114/BVHTTDL-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hồ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 114/BVHTTDL-KHTC
V/v nhập khẩu thiết bị TCĐT có thưởng của dự án Khu du lịch phức hợp Hồ Tràm

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT), đối tượng được phép nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ

- Căn cứ Điều 5 và Điều 6 của Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 491043000085 ngày 12 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khoản 3 điểm 8 Điều 2), khu vui chơi điện tử có thưởng chỉ được triển khai hoạt động kinh doanh sau khi đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động ổn định, Dự án Khu du lịch phúc hợp Hồ Tràm chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo Giấy chứng nhận đầu tư.

Hiện nay, Công ty TNHH dự án Hồ Tràm (Công ty) đã nhập các thiết bị trò chơi điện tử có thưởng theo Giấy chứng nhận đầu tư số 491043000085. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Qua kiểm tra thực địa cho thấy Công ty đã nhập các máy trò chơi điện tử có thưởng. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương báo cáo việc cho phép Công ty nhập khẩu thiết bị trò chơi điện tử có thưởng bằng văn bản và việc thực hiện quản lý các thiết bị này theo Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT trước ngày 11 tháng 01 năm 2013;

- Dự án Hồ Tràm chỉ được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài theo tiến độ và đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo Giấy phép đầu tư và quy định liên quan. Do vậy, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo và có chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng văn bản trước khi chấp thuận cho phép doanh nghiệp nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHTC, HL.6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 114/BVHTTDL-KHTC về nhập khẩu thiết bị trò chơi điện tử có thưởng của dự án Khu du lịch phức hợp Hồ Tràm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29