Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1138/GSQL-TH năm 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1138/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 29/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra KNQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: CN Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội
(Đ/c: Tầng 17, Tòa tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 116/2015/NEVN-HAN ngày 22/9/2015 của Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, người khai hải quan không phải nộp, xuất trình hp đồng thuê kho, lệnh giao hàng hoặc danh mục yêu cầu xuất hàng khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Người khai hải quan có trách nhiệm cập nhật thông tin hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hàng hóa nhp, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan và chia sẻ các thông tin trên với cơ quan hải quan để quản lý theo dõi.

Trường hợp có nghi ngờ về lượng hàng hóa tồn kho, thời hạn hàng hóa gửi kho hoặc việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào đưa ra kho ngoại quan, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra chứng từ có liên quan, kiểm tra thực tế hàng hóa và đối chiếu với dữ liệu trên phần mềm quản lý kho ngoại quan.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty LD TNHH Nippon Express tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1138/GSQL-TH năm 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242