Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1137/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc trên C/O mẫu E và mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1137/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 6774/HQHP-GSQL ngày 11/9/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc C/O mẫu E và mẫu AK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

+ Đối với các C/O mẫu E số tham chiếu E có số tham chiếu E1544240DT010019, E154424DT010018 cấp ngày 21/7/2015 và E1547000D2680006 cấp ngày 25/8/2015, Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

+ Đối với C/O mẫu AK:

Mặt hàng trên C/O có mã HS là 6307.90 phải đáp ứng tiêu chí CC+SP hoặc 40%, ô số 8 thể hiện tiêu chí xuất xứ là “CTC + SP” là phù hợp quy định tại Phụ lục về Quy tắc cụ thể mặt hàng của Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16/3/2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014. Trong trường hợp doanh nghiệp khai mã HS trên tờ khai là 5609.00 (cơ quan hải quan chấp nhận áp mã số này), căn cứ danh mục PSR của Thông tư số 04/2015/TT-BCT trên, mặt hàng mã số HS 5609.00 phải đáp ứng tiêu chí CC hoặc 40%. So sánh hai tiêu chí xuất xứ trên thì tiêu chí CC+SP hoặc 40% (của mã số HS 63.07.90) “chặt” hơn tiêu chí CC hoặc 40% (của mã số HS 5609.00).

Do vậy, hàng hóa thỏa mãn tiêu chí xuất xứ theo quy định và cơ quan hải quan có th chấp nhận C/O mẫu AK trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1137/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc trên C/O mẫu E và mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.554

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140