Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11349/BTC-CST năm 2013 về chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11349/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Hữu Lợi
Ngày ban hành: 26/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11349/BTC-CST
V/v chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1172/STC-NS ngày 03/7/2013 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về việc chi phí tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về cơ quan đầu mối:

Tại Mục II bản hướng dẫn thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 5500/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 20/9/2012 ban hành có quy định "Các lực lượng xử lý tịch thu thuốc lá nhập lậu tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng…) chỉ định 01 cơ quan làm đầu mối tập trung số thuốc lá do lực lượng mình đã xử lý tịch thu được ở địa phương (gọi tắt là Cơ quan đầu mối).

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trao đổi với Bộ Công Thương để thực hiện đúng việc chỉ định đầu mối thu gom thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo đúng quy định.

2. Về chi phí tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu:

Tại điểm 2 Điều 5 Chương III Thông tư 207/2012/TT-BTC ngày 29/11/2012 của Bộ Tài chính có quy định nguyên tắc sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu như sau:

"2. Số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá sau khi trang trải các khoản chi phí theo thứ tự dưới đây được sử dụng 100% để phục vụ công tác chống buôn lậu của các lực lượng chống buôn lậu đã chỉ định Cơ quan đầu mối thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu:

- Chi hỗ trợ cho việc bảo đảm các điều kiện cho việc tập trung, xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, bao gồm cả chi giám định, phân loại thuốc lá còn chất lượng tái xuất được (nếu có); chi phí giao dịch, ký kết với Doanh nghiệp để tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu (nếu có); chi phí vận chuyển thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu đến địa điểm giao cho Doanh nghiệp (nếu có);

- Chi phí tiêu hủy thuốc lá điếu kém chất lượng nhập lậu bị tịch thu mà Cơ quan đầu mối nhận bàn giao từ các lực lượng nhưng không tái xuất được.

- Trích 10% từ nguồn kinh phí còn lại (sau khi trừ chi phí cho công tác xử lý tái xuất và tiêu hủy thuốc lá) cho Ban chỉ đạo 127, trong đó trích 3% cho Ban chỉ đạo 127 Trung ương và trích 7% cho Ban chỉ đạo 127 địa phương của Cơ quan đầu mối".

Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Cơ quan đầu mối thực hiện thanh toán chi phí thu gom thuốc lá nhập lậu theo quy định nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh để biết và phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TCHQ.
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

Ngô Hữu Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11349/BTC-CST năm 2013 về chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.630

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123