Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1127/TCHQ-CCHĐH vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1127/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH CCI Việt Nam.
(KCN Bắc Chu Lai, KKT Mở Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/13/CV-CCI về việc vướng mắc trong thanh lý tờ khai tại hải quan cửa khẩu của Công ty TNHH CCI Việt Nam - KCN Bắc Chu Lai, KKT Mở Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, nội dung mà công văn phản ánh cụ thể như sau:

Khi doanh nghiệp xuất trình Tờ khai Hải quan điện tử in đã được chấp nhận "Thông quan" (tờ khai luồng xanh không điều kiện) tại Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng cán bộ hải quan vẫn yêu cầu tờ khai này bắt buộc phải có chữ ký và đóng dấu của Hải quan ngoài cửa khẩu ở ô số: "38.xác nhận thông quan" mới được thanh lý tờ khai (gửi kèm công văn vướng mắc của doanh nghiệp).

Từ nội dung vướng mắc mà Doanh nghiệp phản ánh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Tiết b1 Điểm b Khoản 3 Điều 9 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012:

"b) Khi nhận "Số tờ khai hải quan điện tử" và "Quyết định hình thức mức độ kiểm tra":

b1) Trường hợp tờ khai hải quan điện tử được cơ quan Hải quan chấp nhận "Thông quan" hoặc "Giải phóng hàng" hoặc "Đưa hàng hóa về bảo quản", người khai hải quan thực hiện:

b1.1) In Tờ khai hải quan điện tử đã được cơ quan Hải quan chấp nhận "Thông quan" hoặc "Giải phóng hàng" hoặc "Đưa hàng hóa về bảo quản" trên Hệ thống khai hải quan điện tử theo mẫu Tờ khai hải quan điện tử in (01 bản); ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan điện tử in;

b1.2) Xuất trình tờ khai hải quan điện tử in nêu tại điểm b1.1 khoản 3 Điều này cùng hàng hóa tại khu vực giám sát hải quan có sự kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để xác nhận "Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan" và làm tiếp thủ tục (nếu có)…"

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố, Công ty TNHH CCI Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

2. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh làm rõ nội dung mà doanh nghiệp phản ánh gửi về Tổng cục Hải quan (Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan) trước ngày 08/3/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH CCI được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1127/TCHQ-CCHĐH vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.961
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238