Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1127/QLCL-CL1 năm 2013 Mexico cấm nhập khẩu sản phẩm giáp xác của Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1127/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 08/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/QLCL-CL1
V/v Mexico cấm nhập khẩu sản phẩm giáp xác của Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu;
- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng.

 

Ngày 03/7/2013, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được công điện số 043/MX 2013 ngày 26/6/2013 của Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico thông báo Tổng cục quản lý vệ sinh, an toàn và chất lượng thực phẩm quốc gia Mexico (SENASICA) thông báo Mexico tạm ngừng nhập khẩu sản phẩm giáp xác tươi, sống, khô, đông lạnh của Việt Nam, tuy nhiên vẫn cho phép nhập khẩu các sản phẩm giáp xác đã được nấu chín ở 100oC, tối thiểu trong 90 giây và kèm theo Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Tiếp theo công văn số 661/QLCL-CL1 ngày 02/5/2013 của Cục về việc Mexico cấm nhập khẩu tôm sú, tôm thẻ chân trắng từ Việt Nam, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu:

- Kể từ ngày 15/5/2013, tạm thời ngừng xuất khẩu sản phẩm giáp xác tươi, sống, khô, đông lạnh vào thị trường Mexico đến khi có thông báo dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu của cơ quan thẩm quyền Mexico.

- Chỉ xuất khẩu sang thị trường Mexico các lô sản phẩm giáp xác đã được nấu chín ở nhiệt độ 100oC và tối thiểu trong 90 giây có kèm theo Giấy chứng nhận ATTP do các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng trực thuộc Cục cấp.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu và cập nhật thông tin về các quy định của thị trường Mexico tại địa chỉ http://www.senasica.gob.mx.

2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng:

- Chuyển tiếp thông báo này đến các Doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn phụ trách.

- Thực hiện cấp Giấy chứng nhận ATTP cho các lô sản phẩm giáp xác đã được nấu chín ở nhiệt độ 100oC và tối thiểu trong 90 giây xuất khẩu vào thị trường Mexico theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với Cơ quan thẩm quyền Mexico để đề nghị xem xét lại việc áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu sản phẩm giáp xác của Việt Nam.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Cục trưởng TB Nga (để biết);
- Cơ quan Nam bộ, Trung bộ;
- VASEP;
- Lưu VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1127/QLCL-CL1 năm 2013 Mexico cấm nhập khẩu sản phẩm giáp xác của Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.657
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66