Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1121/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1121/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1121/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Ngày 05/11/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn của Công ty TNHH Chang Sung Vina nêu vướng mắc liên quan đến chữ ký của cán bộ Park Si Huyn trên C/O mẫu AK số tham chiếu 005-13-0024686 ngày 10/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với C/O dẫn trên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã trả lời tại công văn số 308/GSQL-TH ngày 22/4/2013.

- Tại công văn số 2460/TCHQ-GSQL ngày 09/5/2013 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về danh sách mẫu dấu và chữ ký mới cập nhật của Hàn Quốc thì chữ ký của cán bộ Park Si Huyn có hiệu lực từ 22/4/2013. Tuy nhiên, C/O số tham chiếu 005-13-0024686 được ký ngày 10/01/2013, trước thời điểm hiệu lực của chữ ký này. Do vậy, cơ quan Hải quan không có cơ sở xem xét chấp nhận C/O nêu trên.

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện thủ tục từ chối C/O dẫn trên và hướng dẫn Công ty liên hệ với cơ quan cấp C/O của Hàn Quốc để được cấp C/O theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Chang Sung Vina (thay trả lời);
(Đ/c: 210 Đường Nguyễn Cao, Bắc Ninh)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1121/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45