Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11122/BCT-XNK triển khai Mẫu D ATIGA do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 11122/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 04/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 11122/BCT-XNK
V/v triển khai Mẫu D ATIGA  

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Phòng Quản lý xuất nhập khẩu các khu vực;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

 

Theo quyết định tại cuộc họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định ATIGA lần thứ 2, các nước thành viên ASEAN sử dụng Mẫu D CEPT hiện hành để cấp cho hàng hóa có xuất xứ theo Hiệp định ATIGA đến hết ngày 12/11/2010 và kể từ ngày 13/11/2010, các nước ASEAN phải sử dụng C/O Mẫu D ATIGA để cấp cho hàng hóa đáp ứng xuất xứ theo Hiệp định ATIGA. Đối với những lô hàng nhập khẩu sử dụng Mẫu D CEPT được cấp từ ngày 13/11/2010, cơ quan Hải quan của các nước ASEAN (bao gồm Việt Nam) không chấp nhận và không cho hưởng ưu đãi thuế quan CEPT (ATIGA).

Để thực hiện quyết định này, Bộ Công thương thông báo như sau:

1. Các tổ chức được Bộ Công thương ủy quyền cấp C/O Mẫu D sử dụng C/O mẫu D CEPT (mẫu C/O đang được áp dụng) đến hết ngày 12/11/2010 và từ ngày 13/11/2010 sử dụng mẫu C/O Mẫu D ATIGA (mẫu được quy định tại Phụ lục 8A và 8B của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN).

2. Các tổ chức cấp C/O mẫu D đăng ký với Bộ Công thương (Văn phòng Bộ) để nhận mẫu C/O Mẫu D ATIGA. Việc thanh quyết toán và xử lý các mẫu C/O CEPT còn tồn kho hoặc các mẫu C/O doanh nghiệp đã mua nhưng chưa sử dụng hết được thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Bộ Công thương.

Đầu mối liên hệ: Anh Nguyễn Như Diễm - Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ. Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.2.2202101; email: diemnn@moit.gov.vn;

3. Đề nghị các tổ chức cấp C/O thông báo rộng rãi cho các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý biết và thực hiện.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ: Anh Trần Bá Cường - Trưởng phòng Xuất xứ và chất lượng hàng hóa - Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương; email: cuongtb@moit.gov.vn; hoặc chị Hoàng Hoài Hạnh - Phó trưởng phòng, điện thoại: 04.2.2205.444.

Bộ Công thương thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát và Quản lý) (để biết và phối hợp);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Vụ CSTM Đa biên (để biết);
- Cục TMĐT-CNTT (để đưa lên mạng MOIT và mạng ecosys);  
- Lưu: VT, XNK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11122/BCT-XNK triển khai Mẫu D ATIGA do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.735

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168