Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1111/GSQL-GQ3 năm 2013 xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách nhập cảnh do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1111/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1111/GSQL-GQ3
V/v xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách nhập cảnh

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1570/HQĐN-GSQL ngày 18/11/2011 và công văn số 1783/HQĐNg ngày 30/9/2013 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng căn cứ quy định chương III Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1111/GSQL-GQ3 năm 2013 xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách nhập cảnh do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.57