Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11066/BTC-CST năm 2013 thuế GTGT mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11066/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 20/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11066/BTC-CST
V/v thuế GTGT mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật - Sinh hóa Thái Nam Việt

Trả lời công văn số 27/6/2013 TNV ngày 27/06/2013 của Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật - Sinh hóa Thái Nam Việt hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi nhập khẩu của mặt hàng vi sinh dùng trong nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì các mặt hàng thuộc mã số 3002.90.00.00 có mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại Mục 2 Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên quy định "Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất GTGT 5%, 10% theo quy định tại Luật thuế GTGT, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại các văn bản này."

- Theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thì mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 0%, 5% và đối tượng không chịu thuế GTGT. Do vậy, mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản phải áp dụng mức thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.

- Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC quy định: "Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này".

- Khoản 3 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: "3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau".

Căn cứ các quy định trên, mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật - Sinh hóa Thái Nam Việt và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11066/BTC-CST năm 2013 thuế GTGT mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.932

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196