Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1106/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 30/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1106/TM-XNK
V/v: điều hành xuất khẩu
gạo tháng cuối năm 2005

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005 

 


Kính gửi  Hiệp hội lương thực Việt Nam

Sau khi xem xét báo cáo nhanh về xuất khẩu gạo tháng 11/2005 của Hiệp hội tại Công văn số 318/CV/HH ngày 29/11/2005.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (nêu tại văn bản số 5779/VPCP-KTTH) về an ninh lương thực, xuất khẩu và duy trì giá lúa hợp lý cho nông dân.

Bộ Thương mại yêu cầu Hiệp hội Lương thực Việt Nam thực hiện nghiêm túc nội dung công văn số 1044/TM-XNK ngày 11/11/2005 của Bộ Thương mại và không cho các doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu gạo trong tháng 12/2005.

Nếu có vướng mắc, cần báo cáo Bộ Thương mại xem xét./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG 
Trương Đình Tuyển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1106/TM-XNK ngày 30/11/2005 của Bộ Thương mại về việc điều hành xuất khẩu gạo tháng cuối năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.546

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!