Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1101/UBDT-CSDT năm 2014 đề xuất chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 1101/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Sơn Phước Hoan
Ngày ban hành: 09/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/UBDT-CSDT
V/v: đề xuất chính sách đặc thù phát triển KTXH vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Đ có cơ sở xây dựng chính sách, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc các tỉnh tổng hợp báo cáo chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc phụ trách với các nội dung sau:

1. Rà soát đánh giá các chính sách thực hiện ở vùng dân tộc và miền núi sẽ hết hiệu lực vào năm 2015 nhưng nhu cu thực hiện chính sách còn lớn cần tiếp tục thực hiện (cần nêu rõ tồn tại, hạn chế, nhu cầu thực hiện, khái toán kinh phí thực hiện, cơ chế thực hiện).

2. Rà soát các chính sách vẫn còn hiệu lực thực hiện nhưng cn phải sửa đi bổ sung cho phù hợp với giai đoạn tiếp theo (cần nêu rõ từng nội dung cần được sửa đi, bổ sung).

3. Đ xuất nội dung chính sách mới thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện ở vùng dân tộc và min núi (nội dung chính sách, định mức, khái toán kinh phí thực hiện và cơ chế thực hiện).

Báo cáo của tỉnh gửi về y ban Dân tộc (Vụ Chính sách Dân tộc) trước ngày 25 tháng 10 năm 2014.

Đ nghị Ban Dân tộc các tỉnh quan tâm thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng, Ch nhiệm (đ b.c);
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu VT, CSDT (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1101/UBDT-CSDT năm 2014 đề xuất chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.970

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84