Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1100/GSQL-GQ2 năm 2015 về hướng dẫn nơi đăng ký thủ tục hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1100/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 22/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1100/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty HHCN GEO-GEAR Vĩnh Phúc.
(KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 1009/GG ngày 10/09/2015 của Công ty HHCN GEO-GEAR Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn nơi đăng ký thủ tục hợp đồng gia công, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty không phải đăng ký hp đồng gia công với Cơ quan hải quan. Tuy nhiên, về địa điểm làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa đối với loại hình gia công được quy định tại Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTC, trong đó lưu ý Công ty được lựa chọn làm thủ tục nhập khu tại 01 Chi cục Hải quan (nơi thông báo cơ sở sản xuất, nơi nộp báo cáo quyết toán), khi xuất khẩu được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện. Do vậy, với việc Công ty nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất thì địa điểm làm thủ tục căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty HHCN GEO-GEAR Vĩnh Phúc được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1100/GSQL-GQ2 năm 2015 về hướng dẫn nơi đăng ký thủ tục hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85