Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 110/QLCL-CL1 về xuất khẩu thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphat vào Hàn Quốc do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 110/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 110/QLCL-CL1
V/v Xuất khẩu thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphat vào Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp CBTS xuất khẩu vào Hàn Quốc
- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6

 

Theo công hàm của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 12/01/2010 thông báo về việc Cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc áp dụng quy định mới về kiểm soát sản phẩm chả cá có xuất xứ từ Việt Nam, cụ thể kể từ ngày 11/01/2010, các lô hàng thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphat của Việt Nam (chả cá, surimi, …) xuất khẩu vào Hàn Quốc phải kèm theo Giấy chứng nhận kiểm dịch/vệ sinh an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, Cục đã có văn bản gửi Cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc đề nghị lùi thời hạn áp dụng quy định mới đến ngày 01/3/2010, đồng thời đề nghị trong thời gian chuyển tiếp phía Hàn Quốc tiếp tục cho phép nhập khẩu các lô hàng thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphat của Việt Nam (chả cá, surmi, …) chưa có Giấy chứng nhận kiểm dịch/vệ sinh nếu kết quả kiểm tra lô hàng đạt yêu cầu theo quy định của Hàn Quốc.

Trong lúc chờ ý kiến trả lời chính thức của phía Hàn Quốc và để tránh vướng mắc liên quan đến việc xuất khẩu sản phẩm thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphat vào Hàn Quốc sau ngày 11/01/2010, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các doanh nghiệp CBTS xuất khẩu vào Hàn Quốc:

- Thực hiện đăng ký kiểm tra, chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho các lô hàng thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphat xuất khẩu vào Hàn Quốc kể từ ngày 25/01/2010.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản vùng 1-6:

- Hướng dẫn, phổ biến các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý về quy định mới của Hàn Quốc.

- Thực hiện kiểm tra, lấy mẫu theo đúng quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các lô hàng thịt cá phối trộn với muối, đường và phophat xuất khẩu vào Hàn Quốc (theo nhóm sản phẩm ướp muối) và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch/vệ sinh theo mẫu giấy Cục đã thông báo tới Cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- PCT Trần Bích Nga;
- Cơ quan Nam bộ, Trung bộ;
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 110/QLCL-CL1 về xuất khẩu thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphat vào Hàn Quốc do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


992
DMCA.com Protection Status

IP: 52.55.186.225