Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10991/UBND-GT tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở cung cấp, kinh doanh khí đốt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 10991/UBND-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 19/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10991/UBND-GT
V/v: tăng cường kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở cung cấp, kinh doanh khí đốt trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy;
- Sở Công Thương;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra một số vụ cháy, nổ khí hóa lỏng gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các cơ sở kinh doanh, cung cấp khí đốt hóa lỏng. Để đảm bảo an toàn và tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, UBND Thành phố yêu cầu:

1- Sở Công Thương chỉ đạo thường xuyên tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn, chất lượng các thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, sang chiết, cung cấp, tồn trữ, vận chuyển, kinh doanh của các cơ sở sản xuất, cung cấp, kinh doanh khí đốt hóa lỏng trên địa bàn Thành phố. Tổ chức hướng dẫn, huấn luyện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc sản xuất, sang chiết, cung cấp, kinh doanh, vận chuyển khí đốt hóa lỏng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC, UBND các quận, huyện, thị xã kiên quyết xử lý theo quy định và đình chỉ ngay các trường hợp cửa hàng chuyên doanh, cung cấp khí đốt hóa lỏng không đảm bảo các điều kiện về chất lượng thiết bị, điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ.

2- Sở Cảnh sát PC&CC chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tồn trữ khí đốt hóa lỏng; kiểm tra, xử lý các vi phạm, yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại và kịp thời đình chỉ ngay những cơ sở, đơn vị không đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư TU; (để b/cáo)
- TTTU, TT HĐND TP; (để b/cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/cáo)
- Các đ/c PCT: Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Văn Sửu;
- VPUB: CVP, các PVP N.V.Thịnh, N.D.Cơ; P.GT, P.CT;
- Các báo HNM, KTĐT, Đài PTTH HN; (để đưa tin);
- Lưu: VT, GTthg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10991/UBND-GT tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở cung cấp, kinh doanh khí đốt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.924
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76