Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1097/GSQL-GQ1 năm 2015 về trả lời vướng mắc nghiệp vụ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1097/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 21/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/GSQL-GQ1
V/v trả lời vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1402/HQHT-NV ngày 8/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Thống nhất với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nêu tại điểm 2 công văn số 1402/HQHT-NV nêu trên. Theo đó, Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26/8/2014 của Văn phòng Chính phủ chỉ điều chỉnh đối với các Tập đoàn kinh tế, Doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước. Các Doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế thuộc sở hữu Nhà nước chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu than trước Bộ quản lý chuyên ngành và Chính phủ theo quy định tại Thông báo số 346/TB-VPCP và các văn bản pháp lý có liên quan;

- Về vướng mắc nêu tại điểm 3, Bộ Tài chính đã có công văn số 12376/BTC-TCHQ ngày 7/9/2015 gửi Bộ Công an phối hợp xử lý;

- Về các vướng mắc nêu tại điểm 1 và 4, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ghi nhận, tổng hợp và sẽ có văn bản hướng dẫn chung cho các đơn vị.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1097/GSQL-GQ1 năm 2015 về trả lời vướng mắc nghiệp vụ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227