Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1096/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục hải quan nhập khẩu các thiết bị văn phòng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1096/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 21/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1096/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan nhập khẩu các thiết bị văn phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Bower Group Asia.
(Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 10/9/2015 của Công ty Bower Group Asia đề nghị hướng dẫn nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/9/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiu, trong đó, quy định đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại (gồm máy photo copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại) không được phép nhập khẩu và sản xuất thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu từ ngày 01/01/2015. Về việc này, Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đã có công văn số 1808/TCNL-KHCN ngày 30/12/2014 hướng dẫn thực hiện.

Ngày 22/7/2015, Tổng cục Hải quan có công văn số 6711/TCHQ-GSQL cho phép doanh nghiệp nhập khu hàng hóa đang chờ kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiu được đưa hàng về bảo quản. Trong thời gian 30 ngày, người khai hải quan có trách nhiệm nộp Giy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc Phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho cơ quan hải quan đ cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan trừ trường hợp thời gian kim tra kéo dài quá 30 ngày theo xác nhận của cơ quan kiểm tra.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1096/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục hải quan nhập khẩu các thiết bị văn phòng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.562
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19