Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1095/BYT-MT năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1095/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 23/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1095/BYT-MT
V/v kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

y ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nng, Khánh Hòa, Cần Thơ.

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Dịch COVID-19 đã có lây nhiễm tại cộng đồng và tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021, để phòng, chống lây nhiễm COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện đánh giá tiêu chí an toàn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu công nghiệp của tỉnh/thành phố. Cụ thể như sau:

1. Thành phần đoàn

- Bộ Y tế: Lãnh đạo Bộ Y tế/Lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế làm trưởng đoàn. Thành viên gồm Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị Cục Quản lý môi trường y tế; Lãnh đạo và cán bộ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường/Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh/Viện Pasteur Nha Trang;

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Đại diện Cục An toàn lao động;

- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Đại diện Ban Quan hệ lao động;

- Cán bộ Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

2. Thành phần của địa phương

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh/thành phố);

- Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý Khu công nghiệp: Lãnh đạo và cán bộ phụ trách;

- Chủ tịch y ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố (nơi có cơ sở đóng trên địa bàn được kim tra).  

3. Thời gian: Từ ngày 25/02-15/3/2020. Lịch cụ thể do đồng chí Trưởng đoàn quyết định.

4. Nội dung kim tra: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (dự kiến Chương trình làm việc cụ thể kèm theo).

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thuộc thành phần đoàn công tác cử người tham gia đoàn; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các S, ban ngành liên quan của các địa phương chuẩn bị nội dung báo cáo, lựa chọn và thông báo cho cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp đ đoàn kim tra đến làm việc.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Bộ Y tế (Phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường y tế theo số điện thoại 024 3227 2855).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (đ b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ LĐTBXH;
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- VP WHO, ILO tại VN;
- SYT, TT KSBT tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nng, Khánh Hòa, Cần Thơ;
- VP Bộ;
- Viện SKNNMT/Viện YTCC TP.HCM/Viện Pasteur NT;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

ĐOÀN KIỂM TRA CỦA BỘ Y TẾ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH, CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Công văn số 1095/BYT-MT ngày 23 tháng 02 năm 2021)

1. Địa điểm: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nng, Khánh Hòa, Cần Thơ.

2. Thời gian: 01 ngày từ ngày 25/02-15/3/2021.

Thời gian

Nội dung

Thành phần

9.00-12.00

Kim tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp địa bàn tỉnh.

- Đoàn công tác của Bộ Y tế.

- Đồng chí Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh (Phó trưởng BCĐ phòng chống dịch tỉnh).

- Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

- Đại diện Sở LĐTBXH.

- Liên đoàn lao động tỉnh.

- Ban Quản lý khu công nghiệp.

- Chủ tịch y ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố (nơi có cơ sở đóng trên địa bàn được kiểm tra).

14.00-17.00

Làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh.

- Đoàn công tác của Bộ Y tế.

- BCĐ phòng chống dịch tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

- Đại diện Sở LĐTBXH.

- Liên đoàn lao động tỉnh.

- Ban Quản lý khu công nghiệp.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1095/BYT-MT năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.637

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91