Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 108/GSQL-GQ1 áp dụng hệ thống cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 108/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 108/GSQL-GQ1
V/v áp dụng hệ thống cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Bảo Việt Kokio Marine.
(Đ/c: Tầng 6 Tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội)

 

Trả lời công văn 075/CVHN/BVTM/2012 ngày 19/11/2012 của Công ty đề nghị có ý kiến về việc sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp từ hệ thống cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa điện tử eMarine trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định về bộ hồ sơ hải quan tại Điều 22 Luật hải quan; Điều 7 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 8 Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ; Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC thì Giấy chứng nhận bảo hiểm là một kênh thông tin trong trường hợp cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra chi tiết về giá, thuế của một lô hàng cụ thể.

Do vậy, khi giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp từ hệ thống cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa điện tử eMarine đã được xác định của cơ quan có thẩm quyền là hợp pháp thì cũng là cơ sở để cơ quan Hải quan xem xét khi kiểm tra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 108/GSQL-GQ1 áp dụng hệ thống cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.601
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240