Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1077/TCHQ-GSQL về việc mã số các bộ phận của thiết bị lọc nước sử dụng trong gia đình do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1077/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1077/TCHQ-GSQL
V/v:phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Việt Năng
(Số 4 - Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 251/VN/CV ngày 07.01.2005 của Công ty về việc giải đáp mã số các bộ phận của thiết bị lọc nước sử dụng trong gia đình (do Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính chuyển đến), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu và các quy định hiện hành. Căn cứ quy định tại phần IV Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân loại hàng hóa trước khi xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan cho lô hàng để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục và mã số hàng hóa.

2. Nếu mặt hàng nhập khẩu của Công ty đúng như trình bày trong công văn và Catalogue gửi kèm: bộ phận của thiết bị lọc nước sử dụng trong gia đình (gồm bộ phận lọc ceramic; bộ phận lọc 5 lớp gồm: lớp các bon hoạt tính dạng hạt, lớp zeolit, lớp cát silica, lớp cát khoáng và lớp nhựa trao đổi ion; bộ phận lọc là lớp đá khoáng đã được bao bên ngoài bằng lớp nhựa) thuộc nhóm 8421, mã số 8421.99.92. Riêng van chỉ sử dụng cho thiết bị lọc nước trong gia đình (là van một chiều) thuộc nhóm 8481, tùy theo chất liệu làm van thuộc phân nhóm 8481.30.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Vụ CST-BTC
- Lưu VT, GQ (03)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1077/TCHQ-GSQL về việc mã số các bộ phận của thiết bị lọc nước sử dụng trong gia đình do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.024
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35