Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10751/TCHQ-GSQL năm 2014 quy định đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10751/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10751/TCHQ-GSQL
V/v quy định đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tuyến biên giới đường bộ: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắc Lắc, Gia Lai - Kon Tum, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Long An, Kiên Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc bỏ quy định miễn thuế đối với hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới, Tổng cục Hải quan đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tuyến biên giới đường bộ chỉ đạo, rà soát, báo cáo số liệu và biện pháp quản lý liên quan đến chính sách miễn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới, hàng hóa đưa vào các chợ biên giới, các khu phi thuế quan, cửa hàng miễn thuế ở cửa khẩu, khu phi thuế quan trong thời gian qua (năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và 6 tháng đầu năm 2014), nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với việc bán hàng miễn thuế ở các cửa hàng miễn thuế, khu phi thuế quan theo Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg trước thời điểm Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành).

- Thống kê số liệu chi tiết từng năm theo phụ lục 1 (đính kèm).

- Đánh giá tình hình hoạt động việc bán hàng miễn thuế tại các cửa hàng miễn thuế khu phi thuế quan, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể.

2. Đối với việc mua bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới (theo Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

- Thống kê chi tiết theo phụ lục 2 (đính kèm).

- Đánh giá việc thực hiện thủ tục hải quan, biện pháp quản lý liên quan đến việc quản lý hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới (từ khâu nhập khẩu qua cửa khẩu đến việc tiêu dùng của cư dân, trường hợp không tiêu dùng hết đem bán ra ngoài cho những đối tượng thu gom hàng hóa để tiêu thụ nội địa); việc quản lý của cơ quan thuế đối với hàng hóa thu gom này.

3. Đối với hàng hóa nhập khẩu để mua bán ở các chợ biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu (Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2003; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ; Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ):

a) Đặc điểm của chợ: Thời điểm thành lập, quy mô hoạt động, hàng hóa mua bán trong chợ có đặc thù cho đối tượng nào? loại hàng hóa nào?

b) Việc quản lý, thu thuế đối với hoạt động mua bán của các đối tượng mua bán trong chợ, số thu thuế đối với từng loại đối tượng, của từng chợ, việc quản lý bằng hóa đơn đối với các loại hàng hóa này?

4. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của chính sách hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới và các quy định về quản lý liên quan đến các nội dung nêu trên; đề xuất các giải pháp khắc phục (ví dụ: hàng hóa trao đổi của cư dân về để phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày như phân bón, vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà cửa, ăn uống nếu không thu thuế thì biện pháp quản lý như thế nào để tránh lợi dụng để buôn lậu, trốn thuế...).

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành khảo sát tại một số Chi cục Hải quan. Do vậy, yêu cầu các đồng chí Cục trưởng chỉ đạo các Chi cục thực hiện báo cáo gấp và gửi về Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính (qua Vụ Chính sách Thuế) trước ngày 09/9/2014 để Tổng hợp báo cáo Bộ, nội dung báo cáo vào địa chỉ email: vugsql@customs.gov.vn và nguyenthanhhang@mof.gov.vn.

Tổng cục Hải quan Thông báo để các đơn vị có tên trên biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST - BTC (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ Ở CÁC CỬA HÀNG MIỄN THUẾ, KHU PHI THUẾ QUAN
(Theo Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

CCHQ quản lý

Cửa hàng miễn thuế khu phi thuế quan (Thuộc KKTCK nào)

Năm thành lập

Quy mô

Số lượng hành khách

Số lượng người mua hàng miễn thuế

Doanh số bán hàng

Mặt hàng bán

Số thuế được miễn

Hàng hóa đưa từ nội địa vào khu phi thuế quan

Loại mặt hàng

Số lượng

Trị giá

Mức thuế suất thuế GTGT

XC

NC

Người Việt Nam

Người nước ngoài

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập Biểu

Lãnh đạo Chi cục
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG TỔNG HỢP VIỆC MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
(Theo Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

CCHQ quản lý

Cửa khẩu, lối mở

Số lượt cư dân qua lại

Kim ngạch hàng hóa được miễn thuế

Loại hàng hóa được miễn thuế

Số tiền thuế được miễn

Lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu, lối mở

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập Biểu

Lãnh đạo Chi cục
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10751/TCHQ-GSQL năm 2014 quy định đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.392

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74