Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1074/TM-KHTK ngày 18/03/2003 của Bộ Thương mại về việc tham gia ý kiến tiếp nhận ô tô đã qua sử dụng

Số hiệu: 1074/TM-KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 18/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bộ Thương Mại
********

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1074/TM-KHTK
V/v Tham gia ý kiến tiếp nhận ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc công văn số 1587 TC/VT của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 2 năm 2003 về vấn đề cho phép Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ giao thông vận tải Thái nguyên tiếp nhận một số thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đào tạo lái xe do Công ty Bridge-Inter-Line (BIC) (Hàn Quốc) viện trợ, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005; Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hồ sơ do Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng Nghiệp vụ giao thông vận tải Thái Nguyên gửi đến còn thiếu các tài liệu cần thiết theo quy định để xem xét việc cho phép nhập khẩu lô hàng viện trợ. Cụ thể là:

+ Hồ sơ lý lịch của từng xe trong đó ghi rõ : xuất xứ, nguồn gốc, năm sản xuất, quy cách kỹ thuật....để chứng minh  các xe ô tô (dưới 5 tấn) đã qua sử dụng không quá 5 năm (tính đến thời điểm nhập khẩu) và các xe không có tay lái nghịch do cơ quan có thẩm quyền Hàn quốc xác nhận (chứ không phải do đối tác viện trợ xác nhận).

+ Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của Cơ quan có thẩm quyền Hà quốc (chứ không phải công ty Bridge-Inter-line Co., LTD) là các xe đã  qua sử dụng còn chất lượng từ 80% trở lên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại, xin gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1074/TM-KHTK ngày 18/03/2003 của Bộ Thương mại về việc tham gia ý kiến tiếp nhận ô tô đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224