Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3107/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3107/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty Hon Da Việt Nam.

Trả lời công văn ngày 15/8/2005 của Công ty Hon Da Việt Nam về việc lập chứng từ đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho bằng tiền cho các Cửa hàng, Đại lý mua đứt bán đoạn, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ theo các quy định tại Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT, hướng dẫn tại công văn số 5778 TC/TCT ngày 3/6/2003 của Bộ Tài chính, trong trường hợp trên Công ty có thể thực hiện một trong hai cách dưới đây:

- Khi Công ty Honda Việt Nam có các khoản hỗ trợ bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho bằng tiền cho các Cửa hàng thì Công ty phải căn cứ vào chính sách giảm giá đối với hàng bán lẻ áp dụng đối với các Cửa hàng, đại lý mua đứt bán đoạn để lập chứng từ chi tiền, ghi rõ là khoản chi hỗ trợ bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho, chứng từ chi này phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi phải chịu trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí khác và chỉ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo mức khống chế quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Các Cửa hàng, Đại lý nhận các khoản tiền hỗ trợ trên phải xuất hóa đơn GTGT cho Công ty Honda Việt Nam, hóa đơn ghi rõ nội dung tiền hỗ trợ bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho và gạch bỏ dòng thuế suất, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này phải lập riêng, không giảm trừ vào giá bán hàng hóa và phải hạch toán vào thu nhập để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Hon Da Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Cục thuế các tỉnh,
TP trực thuộc TW
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3107/TCT-ĐTNN ngày 08/09/2005 của Tổng cục thuế về việc lập chứng từ đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho bằng tiền cho các Cửa hàng, Đại lý mua đứt bán đoạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.967

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!