Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1067/GSQL-TH năm 2015 về thực hiện tờ khai giấy trên hệ thống E-Custom do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1067/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 17/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1067/GSQL-TH
V/v thực hiện tờ khai giấy trên hệ thống E-Customs

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1174/HQĐT-NV ngày 31/8/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đng Tháp báo cáo vướng mc trong thực hiện tờ khai giy trên hệ thống E-Customs V5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 09/9/2015 Tổng cục Hải quan có công văn số 8223/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, trong đó tại điểm 1 đã hướng dẫn sử dụng hệ thng E-Customs đi với tờ khai xut khu cư dân biên giới. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đng Tháp chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khu hướng dẫn người khai hải quan sử dụng mẫu tờ khai HQ2015/NK quy định tại phụ lục IV Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính khi làm thủ tục hải quan đối với loại hình nhập khu cư dân biên giới; sử dụng tờ khai do người khai hải quan nộp để làm thủ tục hải quan và lưu trữ theo hướng dẫn tại công văn số 8223/TCHQ-GSQL nêu trên, không sử dụng tờ khai mẫu HQ2012/NK.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TH (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1067/GSQL-TH năm 2015 về thực hiện tờ khai giấy trên hệ thống E-Custom do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168