Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1064/GSQL-TH năm 2015 về việc đưa kho bãi vào quy hoạch kinh doanh tạm nhập tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1064/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 17/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/GSQL-TH
V/v đưa kho, bãi của Công ty TNHH thương mại và kho vận Devyt vào quy hoạch kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT.
(Địa chỉ: Tầng T, s 5 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đng Đa, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 133/CV-KV ngày 04/09/2015 của Công ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT về việc đưa kho bãi vào quy hoạch kinh doanh TNTX tại tỉnh Lào Cai, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương thì kho, bãi thuộc sở hữu của doanh nghiệp phải nằm trong khu vực quy hoạch hệ thống kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phm đông lạnh hoặc trong khu vực do y ban nhân dân tỉnh biên giới quy định để xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh.

Do vậy đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT liên hệ với y ban nhân dân tỉnh Lào Cai để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bổ sung quy hoạch kho, bãi của Công ty được kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnh theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục HQ tỉnh Lào Cai (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1064/GSQL-TH năm 2015 về việc đưa kho bãi vào quy hoạch kinh doanh tạm nhập tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.365

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168