Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10602/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới 2015

Số hiệu: 10602/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10602/VPCP-KTTH
V/v xử kiến nghị về đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 15511/BGTVT-HTQT ngày 19 tháng 11 năm 2015 về kết quả triển khai Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 15511/BGTVT-HTQT nêu trên. Giao các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xem xét xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất Th tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

(Công văn số 15511/BGTVT-HTQT ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải sao gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10602/VPCP-KTTH ngày 18/12/2015 xử lý kiến nghị về đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.724

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!