Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1060/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục thông quan đối với lô hàng kiểm dịch thực vật xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1060/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 17/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/GSQL-GQ1
V/v thủ tục thông quan đối với lô hàng kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Yu Jung Yung Nung Jo Hap Việt Nam;
(Đ/c: Tổ 4, phường Nam Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình)

Trả lời công văn số 99/YV-CV ngày 01/9/2015 của Công ty TNHH MTV Yu Jung Yung Nung Jo Hap Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật: “Vật th trong Danh mục vật th thuộc diện kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu phải được kim dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Hải quan: “Đối với hàng hóa phải kim tra, phân tích, giám định đ xác định có đủ điu kiện được xuất khẩu, nhập khu, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa sau khi xác định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khu trên cơ sở kết luận kiểm tra, phân tích, giám định hoặc thông báo miễn kim tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật”. Do vậy, đối với hàng hóa thuộc Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu phải có giấy chứng nhận kim dịch thực vật của cơ quan kim dịch thực vật trước khi cơ quan hải quan thông quan hàng hóa.

Ngày 27/01/2015, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn s157/BVTV-KD hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến kiểm dịch thực vật, trong đó nêu rõ, đối với việc kiểm dịch thực vật xuất khẩu, chủ vật thuế nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật có xác nhận của cơ quan kim dịch thực vật cho bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu để làm thủ tục thông quan lô hàng và có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho cơ quan hải quan trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông quan.

Đ nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện. Trường hp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1060/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục thông quan đối với lô hàng kiểm dịch thực vật xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.379
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19