Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 106/TCHQ-GSQL năm 2015 về vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 106/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 106/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần tiếp vận AVINA.
(Đ/c: Số 39 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2014/CV của Công ty Cổ phần tiếp vận AVINA xin ý kiến tháo gỡ vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu, để tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005; Luật Hải quan năm 2014; Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013; Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ:

1. Về việc chuyển tải đối với hàng hóa quá cảnh:

Thực hiện theo khoản 4 Điều 64 Luật Hải quan năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh chuyển tải:

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 64 Luật Hải quan; Điều 19 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;

3. Về giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh chuyển tải:

Thực hiện theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Luật Hải quan năm 2014 và Điều 13, Điều 14 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP; hướng dẫn tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2406/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011; Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2575/QĐ-TCHQ ngày 29/08/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

4. Công ty Cổ phần tiếp vận AVINA thực hiện:

a) Tuân thủ quy định tại Điều 40, Luật Hải quan năm 2014;

b) Đối với từng lô hàng cụ thể, Công ty Cổ phần Tiếp vận AVINA có văn bản đề nghị gửi Chi cục HQCK Chalo trước thời điểm làm thủ tục quá cảnh, trong đó nêu rõ mặt hàng quá cảnh, lý do chuyển tải, danh sách các phương tiện vận chuyển được chuyển tải và các phương tiện thay thế.

c) Chịu trách nhiệm đảm bảo nguyên trạng hàng hóa trong quá trình thay đổi phương tiện, vận chuyển hàng quá cảnh đến cửa khẩu xuất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình trạng hàng hóa;

5. Trách nhiệm Chi cục Hải quan CK Chalo và Chi cục Hải quan Cảng Vũng Áng:

a) Chi Cục trưởng Chi cục HQCK Chalo căn cứ hồ sơ và các thông tin liên quan tại thời điểm làm thủ tục quá cảnh để quyết định việc chuyển tải;

b) Chi cục Hải quan CK Chalo phối hợp chặt chẽ Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng để quản lý việc thay đổi phương tiện;

c) Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 64 Luật Hải quan năm 2014; khoản 5, Điều 19 Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần tiếp vận AVINA biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 106/TCHQ-GSQL năm 2015 về vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.600

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79