Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1050TCHQ/GSQL về việc phân loại mặt hàng thiết bị đo và tự động điều chỉnh hệ số công suất điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1050TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1050TCHQ/GSQL
V/v: phân loại mặt hàng thiết bị đo và tự động điều chỉnh hệ số công suất điện

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1203/HQĐNg-TTr ngày 17/11/2004 của Cục Hải quan TP Đà Nẵng về việc phân loại “mặt hàng thiết bị đo và tự động điều chỉnh hệ số công suất điện” do Công ty Vật tư TB điện Tuyết Cường nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 227/NK/KD/SBĐN ngày 26/12/2003, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.06.2003 của Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29.08.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 được ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.07.2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng thiết bị đo và tự động điều chỉnh hệ số công suất điện thuộc nhóm 9032, mã số 90328939.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Đà Nẵng kiểm tra lại việc áp mã mặt hàng trên. Trường hợp phân loại không đúng theo hướng dẫn của công văn này thì thực hiện truy thu, truy hoàn theo đúng quy định.

Công văn này thay thế công văn số 1616/TCHQ-GSQL ngày 12/4/2004 củaTổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Cục Hải quan TP Đà Nẵng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ.
- Thanh tra – TCHQ
- Trung tâm PTPL MB.MT.MN
- Công ty VT TBĐ Tuyết Cường (thay trả lời công văn số 41205/BEME ngày 24/01/2005)
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1050TCHQ/GSQL về việc phân loại mặt hàng thiết bị đo và tự động điều chỉnh hệ số công suất điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213