Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1050/UBND-TM tăng cường quản lý việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 1050/UBND-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Dương Minh Điều
Ngày ban hành: 18/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/UBND-TM
V/v tăng cường quản lý việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Tiền Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn th tnh;
- Ch tch y ban nhân dân các huyện, thành, th.

Thc hin ch đo ca Th tưng Chính ph tại Ch th s 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 về việc tăng cưng qun sn xut, kinh doanh s dng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, y ban nhân dân tnh yêu cầu:

1. Ban An toàn giao thông tnh; y ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã t chc các đt tuyên truyền, vận đng ngưi tham gia giao thông đội mũ bo hiểm đúng quy chun, có ngun gc rõ ràng; không đội mũ bảo hiểm mt cách hình thức, đối phó.

Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn th tnh, y ban nhân dân các huyện, thành ph, th xã, doanh nghiệp có trách nhiệm tuyên tuyền, vận động cán b, công chc, viên chc, ngưi lao động gương mẫu chp hành các quy định v sdng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

2. Sở Khoa hc Công ngh ch trì, phi hp vi S Công Thương, S Giao thông vn ti, Công an tnh có biện pháp tăng cưng qun lý, kiểm tra cht lưng mũ bảo hiểm s dng cho ngưi đi xe mô tô, xe gn máy khi tham gia giao thông, nht là việc sn xut, kinh doanh dán tem, nhãn.

3. Sở Công Thương ch trì, phi hp vi các sở, ban, ngành tnh và y ban nhân dân các huyện, thành ph, th tăng cưng công tác quản lý th trưng, tchc thanh tra, kiểm tra việc sn xuất, nhp lu, kinh doanh mũ bo hiểm không đúng quy đnh, không đm bảo cht lưng, xử lý nghiêm các trưng hợp vi phạm theo quy định ca pháp lut; đng thi x ngay việc bày bán mũ bo hiểm tràn lan trên các đường giao thông, ph, gây cản tr giao thông và thiếu m quan.

4. Công an tnh ch đo lc lưng cnh sát giao thông tăng ng kiểm tra, x lý các trưng hp ngưi tham gia giao thông không đội mũ bảo him, đi mũ bo hiểm không đúng quy cách.

5. Th trưng các sở, ban, ngành, đoàn th tnh, Ch tch y ban nhân dân các huyện, thành ph, th chu trách nhiệm thc hin các ni dung nêu trên.

Sở Khoa hc Công nghệ, S Công Tơng, Công an tnh; y ban nhân dân các huyện, thành ph, th xã định k hàng tháng báo cáo Ban An toàn giao thông tnh để tng hp.

6. Đnh kỳ hàng quý, Thưng trực Ban An toàn giao thông tnh chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan báo cáo y ban An toàn giao thông Quc gia, Ch tch y ban nhân dân tnh v kết qu thc hiện các ni dung nêu trên./.

(Đính m Ch th s 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 ca Th tưng Chính phủ)

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1050/UBND-TM tăng cường quản lý việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.866
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236