Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 105/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 105/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP Khoái Lạc Phúc
(Đ/c: Số 8, đường Thanh Bình, phường Hạ Long, TP. Nam Định)

 

Trả lời công văn số 03/CV-KLP ngày 10/02/2012 của Công ty trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E số tham chiếu E11470ZC38300936 cấp ngày 31/12/2011, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điểm 5 Phần II Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 và Điều 1 Quyết định số 80/2008/QĐ-BTC ngày 22/9/2008 của Bộ Tài chính quy định thời gian cho phép nộp chậm C/O không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; quá thời hạn nêu trên, lô hàng nhập khẩu vẫn được chấp nhận và áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu C/O vẫn còn hiệu lực (01 năm kể từ ngày cấp), tuy nhiên chủ hàng phải nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Căn cứ quy định tại Điều 23 Phụ lục 2 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương và điểm 7 công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 07/06/2011 của Tổng cục Hải quan, trường hợp nêu tại công văn của Công ty thuộc vào giao dịch mua bán trung gian. Do đó, lô hàng có C/O mẫu E dẫn trên được xem xét cho hưởng ưu đãi về thuế theo quy định hóa đơn do bên thứ ba phát hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xem xét, giải quyết. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Thanh Hóa (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 105/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.880
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.222.217