Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1049/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/TCHQ-GSQL
V/v thông báo định mức đối với nguyên vật liệu NSXXK

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 06/HQBP-NV ngày 2/1/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước phản ánh vướng mắc khi thông báo định mức hàng NSXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, hệ thống thông quan điện tử V.4 đang được nâng cấp để tiếp nhận định mức nguyên liệu chính tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu, định mức phụ liệu, vật tư tại thời điểm quyết toán nguyên vật liệu cho cùng một mã sản phẩm xuất khẩu theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Do vậy, trong thời gian chờ nâng cấp Hệ thống thông quan điện tử tập trung cấp Tổng cục, doanh nghiệp có thể khai báo định mức nguyên liệu, vật tư trước hoặc trong cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Cty TNHH HanesBrands VN. Đ/c: KCN Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế (thay trả lời cv số 011013-41/HBIVN-PB-CV ngày 10/1/2014);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1049/TCHQ-GSQL ngày 27/01/2014 thông báo định mức đối với nguyên vật liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.133

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!