Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10435/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10435/VPCP-KGVX
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 2298/TTg-KGVX.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 5054/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11 tng 12 năm 2014 về việc Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn số 2298/TTg-KGVX ngày 14 tháng 11 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Tư pháp thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2298/TTg-KGVX ngày 14 tháng 11 năm 2014; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tổng thể việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chng ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan để có kiến nghị chung, bao quát; lập danh mục những văn bản cần sửa đổi, b sung, cơ quan chủ trì, thi điểm tiến hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
-
Các Bộ: CA, YT, LĐTBXH;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, PL, TH;
-
Lưu: VT, KGVX(3), Vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10435/VPCP-KGVX ngày 26/12/2014 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 2298/TTg-KGVX do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.521

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.244.170