Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10373/BTC-TCHQ năm 2013 thuế giá trị gia tăng mặt hàng sắn lát khô do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10373/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10373/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT mặt hàng sắn lát khô

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thực hiện thống nhất trong việc áp thuế suất thuế GTGT mặt hàng sắn lát khô, Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Về nguyên tắc, trước hết phải kiểm tra việc tuân thủ quy định về chính sách quản lý nhập khẩu để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện được nhập khẩu, việc áp dụng chính sách thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật liên quan trong đó có quy định về chính sách quản lý nhập khẩu. Cụ thể như sau:

1. Về chính sách quản lý nhập khẩu.

Mặt hàng sắn lát khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng hàng hóa phải kiểm dịch thực vật trước khi thông quan theo quy định tại Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, tùy thuộc mục đích nhập khẩu thì mặt hàng sắn lát khô còn thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNN ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi) hoặc thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi thông quan (đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (trường hợp nhập khẩu làm thực phẩm).

2. Về chính sách thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT thì: "Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT quy định "Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác" chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

3. Đối chiếu với các quy định nêu trên thì:

Trường hợp mặt hàng sắn lát khô nhập khẩu là thức ăn chăn nuôi thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp mặt hàng sắn lát khô nhập khẩu không là thức ăn chăn nuôi, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Tổng cục Thuế;
- Cục Giám sát quản lý;
- Lưu: VT, TCHQ(44).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10373/BTC-TCHQ năm 2013 thuế giá trị gia tăng mặt hàng sắn lát khô do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.523

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79