Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1029/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Số hiệu: 1029/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1029/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Bình Dương 
 - Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến 
1d Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số AD L24012006 của Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến về giá tính thuế hàng nhập khẩu, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Theo giải trình của Công ty thì lô hàng nhập khẩu của công ty đã được người bán giảm 167.973,96 USD để bù trừ cho 13 lô hàng nhập khẩu trước đây bị người bán tính sai giá.

Tuy nhiên căn cứ quy định tại Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính, thì khoản tiền 167.973,96 USD này chính là khoản thanh toán gián tiếp của người mua cho người bán (cụ thể là khoản tiền thanh toán bằng cách cấn trừ nợ). Vì vậy khoản tiền này không được trừ ra khỏi trị giá tính thuế khi xác định trị giá tính thuế cho lô hàng theo phương pháp 1 (phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu).

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không thỏa mãn 4 điều kiện để áp dụng phương pháp 1 thì trị giá tính thuế sẽ được xác định theo phương pháp tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1029/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210