Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10185/BCT-XNK năm 2013 nhập khẩu dầu bôi trơn phục vụ sản xuất do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 10185/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10185/BCT-XNK
V/v nhập khẩu dầu bôi trơn phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH DIC (Việt Nam)
(số 31 đường số 6, KCN Việt Nam - Singapore, H. Thuận An, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 24-10/GP-DIC ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Công ty TNHH DIC (Việt Nam) về việc nhập khẩu chế phẩm dầu nhẹ scripptane PW28/32 phục vụ sản xuất;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 463043000097 của Công ty do Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Công ty TNHH DIC (Việt Nam) được nhập khẩu chế phẩm dầu nhẹ scripptane PW28/32 (thuộc nhóm dầu bôi trơn khác - mã HS 2710.12.90) phục vụ sản xuất mực in offset theo mục tiêu quy định tại Giấy Chứng nhận đầu tư nêu trên của Công ty.

2. Đề nghị Công ty TNHH DIC (Việt Nam) làm thủ tục nhập khẩu chế phẩm dầu nhẹ scripptane PW28/32 (dầu bôi trơn khác) nêu trên trực tiếp tại cơ quan Hải quan và chỉ sử dụng chế phẩm này để phục vụ sản xuất sản phẩm tại nhà máy của Công ty, không nhượng bán kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ Bình Dương;
- Lưu: VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10185/BCT-XNK năm 2013 nhập khẩu dầu bôi trơn phục vụ sản xuất do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77