Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10182/BCT-TKNL năm 2017 về xác nhận sản phẩm không thuộc phạm vi dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 10182/BCT-TKNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đặng Huy Cường
Ngày ban hành: 01/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10182/BCT-TKNL
V/v xác nhận sản phẩm không thuộc phạm vi dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yoosung KN Việt Nam

Trả lời Công văn số 48/2017/YSKNVN ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Công ty TNHH Yoosung KN Việt Nam về việc xác nhận phạm vi dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới; tại điểm 2a Điều 2: “Không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu”, sản phẩm Máy biến áp phân phối sẽ căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8525:2010 để áp dụng thực hiện.

Năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8525:2015 Máy biến áp phân phối - Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng; phạm vi áp dụng có bổ sung thêm sản phẩm máy biến áp khô so với TCVN 8525:2010 .

Bộ Công Thương đề nghị Công ty liên hệ Bộ Khoa học và Công nghệ để được giải đáp thông tin về lộ trình áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8525:2015 trong việc kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho máy biến áp khô./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TKNL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Đặng Huy Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10182/BCT-TKNL năm 2017 về xác nhận sản phẩm không thuộc phạm vi dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


380
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6