Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1012/GSQL-TH năm 2013 ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý ban hành

Số hiệu: 1012/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1012/GSQL-TH
V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 0410/CV-18 ngày 4/10/2013 của Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam đề nghị hướng dẫn xử lý lô hàng nhập khẩu theo tờ khai 237NKD05/P03A/NDT-KD ngày 03/9/2013 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng; tiếp theo công văn số 941/GSQL-TH ngày 25/9/2013, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP, Hải Phòng báo cáo cụ thể việc làm thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu theo tờ khai 237NKD05/P03A/NDT-KD ngày 03/9/2013 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công, trong đó nêu rõ về lý do chưa xử lý thông quan cho lô hàng nhập khẩu nêu trên của Công ty và đề xuất hướng xử lý.

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý trong ngày 21/10/2013 để tổng hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam (thay trả lời);
(Đ/c: Số lô 8, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1012/GSQL-TH năm 2013 ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76