Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1005/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1005/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 25/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1005/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính.

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh có công văn số 118/HQTN-NV ngày 17/01/2014 về vướng mắc hoàn thuế khi thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg , về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc hoàn thuế nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thuộc phạm vi quy định tại Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Vụ Chính sách thuế là đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg , do đó, Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 118/HQTN-NV ngày 17/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đến Vụ Chính sách thuế tổng hợp.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (Thay trả lời);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1005/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124