Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1000/TM-MNBG ngày 09/03/2004 của Bộ Thương mại về việc cung ứng dầu hoả và mức hoa hồng đại lý dầu hoả ở miền núi

Số hiệu: 1000/TM-MNBG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Văn Diễm
Ngày ban hành: 09/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1000/TM-MNBG
V/v cung ứng dầu hoả và mức hoa hồng đại lý dầu hoả ở miền núi

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Vụ Chính sách dân tộc - UB Dân tộc

Bộ Thương mại nhận được văn bản số 106/UBDT-CSDT ngày 26 tháng 02 năm 2004 của Uỷ ban Dân tộc về việc hoa hồng kinh doanh mặt hàng dầu hoả, có kèm theo văn bản số 68 CV/UB ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị giải quyết những khó khăn vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ Thương mại. Bộ Thương mại xin trả lời như sau:

1. Việc thực hiện chính sách trợ cước vận chuyển mặt hàng dầu hoả vẫn tiếp tục theo quy định tại Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 1998 và Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định và hướng dẫn cụ thể hàng năm của Uỷ ban Dân tộc.

2. Ngày 20 tháng 02 năm 2004 Bộ Thương mại đã có công văn số 0728 TM/MN, chỉ đạo Tổng Công ty Xăng dầu VN và các Sở Thương mại hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc:

- Đảm bảo lượng dầu cung ứng cho các tỉnh miền núi, vùng dân tộc;

- Nguyên tắc xác định mức hoa hồng đại lý.

Việc xác định mức hoa hồng đại lý dựa trên các nguyên tắc: thoả thuận giữa doanh nghiệp đầu mối và bên đại lý; bảo đảm cho bên đại lý bù đắp chi phí hợp lệ, hợp lý, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và có lãi, theo đúng tinh thần của Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1505/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

(Xin gửi công văn 0728 kèm theo)

3. Theo báo cáo của Tổng Công ty Xăng dầu VN (Công văn số 0307/XD-KD 02 tháng 03 năm 2004 về việc thù lao đối với mặt hàng dầu hoả miền núi) thì giữa doanh nghiệp đầu mối và bên đại lý của tỉnh Lạng Sơn đã thoả thuận xong mức thù lao và tiến hành ký hợp đồng năm 2004 với mức 2004/lít.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ TMMN&MDBG
Nguyễn Văn Diễm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1000/TM-MNBG ngày 09/03/2004 của Bộ Thương mại về việc cung ứng dầu hoả và mức hoa hồng đại lý dầu hoả ở miền núi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234