Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 0917/BCT-TTTN thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 0917/BCT-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Võ Văn Quyền
Ngày ban hành: 21/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0917/BCT-TTTN
V/v thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 15 tháng 10 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2009. Để thống nhất trong cách hiểu và triển khai thực hiện trong cả nước, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Công Thương), Bộ Công Thương có một số ý kiến, như sau:

1. Về đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp làm việc tại cơ sở kinh doanh.

- Về nghiệp vụ đào tạo: theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của thương nhân là tổng đại lý, đại lý, kinh doanh dịch vụ xăng dầu chỉ phải đào tạo nghiệp vụ về an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường là hai lĩnh vực mà pháp luật quy định.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng phục vụ người tiêu dùng trong môi trường ngày càng cạnh tranh, thương nhân kinh doanh xăng dầu được quyền chủ động lựa chọn các chương trình đào tạo phù hợp cho cán bộ, nhân viên của mình (bán hàng, chất lượng, đo lường …).

- Về thời gian và chứng chỉ đào tạo: Nghị định số 84/2009/NĐ-CP không quy định thời gian đào tạo tối thiểu. Cơ sở đào tạo quy định thời gian, tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đào tạo.

- Các chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên được cấp theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu trong thời hạn hiệu lực vẫn có giá trị áp dụng đối với Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

2. Về cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên mặt nước (trên sông, biển)

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên mặt nước phải có địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với loại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cố định trên mặt nước: phương tiện dùng để làm cửa hàng phải được neo đậu cố định, chắc chắn; đối với loại cửa hàng bán lẻ xăng dầu di động trên mặt nước; chỉ được hoạt động kinh doanh ở những vị trí, vùng nước do Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép theo quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên mặt nước phải có đủ phương tiện chống tràn dầu ra sông, biển theo quy định.

- Phương tiện nổi dùng làm cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm các tiêu chuẩn về vận chuyển xăng dầu, làm kho chứa xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương chỉ xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu bảo đảm các quy định trên và đủ các điều kiện theo Điều 15 của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP; kiên quyết không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cửa hàng là phương tiện di động trên mặt nước mà không xác định được khu vực hoạt động hoặc hoạt động ngoài khu vực theo quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

3. Về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP quy định: trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Việc quy định thời hạn 30 ngày là thời hạn tối đa, nhằm để Sở Công Thương có đủ thời gian thẩm định, kiểm tra thực tế các cửa hàng bán lẻ xăng dầu (trước khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu), nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn …

Tuy nhiên, để giảm phiền hà, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của thương nhân; Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng trong thời hạn nhanh nhất có thể, không nhất thiết phải đợi đủ 30 ngày.

4. Về xác định đủ điều kiện làm tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu

Để thực hiện cải cách hành chính, Nghị định số 84/2009/NĐ-CP không yêu cầu Sở Công Thương xác nhận đủ điều kiện đối với thương nhân là tổng đại lý, đại lý. Căn cứ quy định tại Điều 13 về điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, Điều 14 về điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP; Điều 5, Điều 9 Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Sở Công Thương chủ động thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát (hậu kiểm) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các điều kiện mà pháp luật quy định đối với thương nhân là tổng đại lý, đại lý hoạt động tại địa bàn thuộc mình quản lý.

5. Về tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu có quy định tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cụ thể là:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt quy mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Đối với những cửa hàng bán lẻ xăng dầu tồn tại trước thời điểm quy định về Giấy phép xây dựng, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xác định loại tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư và xây dựng theo quy định của ngành và địa phương phù hợp với thời gian thành lập và hoạt động của cửa hàng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chấp thuận.

- Đối với những cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhất là ở khu vực đô thị, do lịch sử để lại, không có hoặc không đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp về xây dựng, hiện vẫn đang hoạt động, phù hợp với quy hoạch, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, không có đơn thư khiếu kiện đúng quy định của pháp luật về khiếu tố, khiếu nại; Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chấp thuận.

6. Về cửa hàng bán lẻ xăng dầu của quân đội.

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của quân đội phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

- Trạm cấp phát xăng dầu quốc phòng kết hợp giữa nhiệm vụ quốc phòng với hoạt động kinh doanh xăng dầu chỉ được làm đại lý bán lẻ xăng dầu tại Khu vực 3 thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

7. Về một số vấn đề khác

Về Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước và cửa hàng xăng dầu trên đất liền; Tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế cửa hàng bán lẻ xăng dầu Khu vực 3 thuộc địa bàn miền núi; Tiêu chuẩn cửa hàng xăng dầu (TCVN 4530 : 1998) của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quy chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008 có một số điểm chưa thống nhất về: vị trí, khoảng cách đối với các công trình công cộng … Tiêu chuẩn, điều kiện đấu nối giữa cơ sở kinh doanh xăng dầu (kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu …) với hệ thống giao thông; mức thu phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu …

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bộ, ngành và quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Bộ Công Thương sẽ có văn bản đề nghị: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn để các Sở Công Thương thống nhất thực hiện.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, đề nghị Quý Sở phản ánh kịp thời để Bộ hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú (để báo cáo);
- Lưu VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Võ Văn Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 0917/BCT-TTTN thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69