Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 0765/TM-PC của Bộ Thương mại về các quy định về cấp giấy chứng nhận xuất xứ để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi và Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Số hiệu: 0765/TM-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 21/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0765/TM-PC

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0765/TM-PC NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐỂ HƯỞNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI VÀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THOẢ THUẬN ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC VÀ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể

 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, ngày 31/12/1998, Bộ Thương mại đã ban hành văn bản số 7280/1998/TM-PC thông báo danh sách các nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Để cập nhật các quy định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhằm hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi và danh sách các nước đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam, Bộ Thương mại xin thông báo cụ thể như sau:

I. VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ĐỂ HƯỞNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

1. Thông tư số 01/1999/TT-BTM ngày 5/01/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi.

2. Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá.

3. Thông tư liên tịch số 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ ngày 02/10/2001 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Điều chỉnh bổ sung Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2001 về việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá.

4. Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM ngày 23/11/1999 về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU.

5. Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu E của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

6. Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

7. Quyết định số 1420/2004QĐ-BTM ngày 4/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam – Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)".

8. Quyết định số 0151/2005/QĐ-BTM ngày 27/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam – Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)".

II. VỀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THOẢ THUẬN VỀ ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC VÀ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM

Bộ Thương mại xin gửi kèm theo văn bản này 2 Phụ lục:

Phụ lục 1 về Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Phụ lục 2 về Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ các nước thuộc Phụ lục 2 nếu chưa được đưa vào Danh Mục giảm thuế mà Việt Nam đã cam kết thì được áp dụng thuế suất ưu đãi.

Bộ Thương mại xin thông báo để các Cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THỎA THUẬN ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM

STT

Tên nước/Vùng lãnh thổ

1

Cộng hòa Achentina

2

Cộng hòa Ả rập Ai Cập

3

Cộng hòa Angiêri

4

Cộng hòa Nhân dân Angola

5

Australia

6

Cộng hòa Ấn Độ

7

Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

8

Cộng hòa Liên bang Braxin

9

Cộng hòa Belarus

10

Cộng hòa Bungari

11

Cộng hòa Cadacxtan

12

Cộng hòa Canada

13

Vương quốc Campuchia

14

Cộng hòa Côngô

15

Cô oét

16

Cộng hòa Cu Ba

17

Cộng hòa Chilê

18

Darussalam Brunei

19

Đại Hàn Dân quốc

20

Đài Loan

21

Cộng hòa Ghinê

22

Cộng hòa Ghinê xích đạo

23

Vương quốc Hasimit Gioocđani

24

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

25

Đặc khu kinh tế Hồng Kông

26

Cộng hòa Indonesia

27

Cộng hòa Hồii giáo I ran

28

Cộng hòa I rắc

29

Israel

30

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

31

Cộng hòa Libăng

32

Malaixia

33

Vương quốc Marốc

34

Cộng hòa Môdămbic

35

Cộng hòa Mônđôva

36

Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ

37

Liên bang Myanma

38

Vương quốc Na Uy

39

Cộng hòa Nam Phi

40

Cộng hòa Namibia

41

New Zealand

42

Cộng hòa Liên bang Nigiêria

43

Liên bang Nga

44

Nhật Bản

45

Vương quốc Ôman

46

Cộng hòa Hồi giáo Pakistan

47

Palestin

48

Cộng hòa Pêru

49

Cộng hòa Philipin

50

Cộng hòa Rumani

51

Cộng hòa Singapo

52

Cộng hòa Tadgikistan

53

Cộng hòa Thống nhất Tandania

54

Vương quốc Thái Lan

55

Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

56

Liên bang Thụy Sỹ

57

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

58

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

59

Cộng hòa Tuynidi

60

Ucraina

61

Cộng hòa Uzbêkistan

62

Cộng hòa Yêmen

63

Cộng hòa A rập Xyri

64

Cộng hòa Zimbabuê

 

Liên minh Châu Âu gồm

65

Cộng hòa Ailen

66

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen

67

Cộng hòa Áo

68

Cộng hòa Ba Lan

69

Vương quốc Bỉ

70

Cộng hòa Bồ Đào Nha

71

Vương quốc Đan Mạch

72

Cộng hòa Liên bang Đức

73

Cộng hòa Estonia

74

Vương quốc Hà Lan

75

Cộng hòa Hungary

76

Cộng hòa Hy Lạp

77

Cộng hòa Italia

78

Cộng hòa Latvia

79

Cộng hòa Litva

80

Đại công quốc Luc xăm bua

81

Cộng hòa Manta

82

Cộng hòa Pháp

83

Cộng hòa Phần Lan

84

Cộng hòa Séc

85

Cộng hòa Síp

86

Cộng hòa Slovakia

87

Cộng hòa Slovenia

88

Vương quốc Tây Ban Nha

89

Vương quốc Thụy Điển


PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THỎA THUẬN ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM

STT

Tên nước/Vùng lãnh thổ

1

Darussalam Brunei

2

Vương quốc Campuchia

3

Cộng hòa Indonesia

4

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

5

Malaixia

6

Liên bang Myanma

7

Cộng hòa Philipin

8

Cộng hòa Singapo

9

Vương quốc Thái Lan

10

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

 

 

Phan Thế Ruệ

(Đã Ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 0765/TM-PC của Bộ Thương mại về các quy định về cấp giấy chứng nhận xuất xứ để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi và Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.438
DMCA.com Protection Status